Eisen van het NVKF

Eisen van het NVKF

Studenten die de bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen en de masteropleiding Medical Natural Sciences, track Medical Physics, afronden krijgen een certificaat voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica waarin staat dat hun vooropleiding voldoet aan de eisen zoals gesteld door deze vereniging voor toegang tot de postinitiële opleiding in de Klinische Fysica als wordt voldaan aan de volgende eisen m.b.t. de bacheloropleiding:

1. Voor studenten die gestart zijn in 2007
Uit de verplicht keuze van 12 ects in het derde jaar in ieder geval: Kansrekening en statistiek II,
en minimaal een van de volgende twee vakken: Thermodynamica van levende systemen, Structuurbiologie.
Uit de vrije keuze in het derde jaar in ieder geval: Electronica en signaalverwerking (6 ects)

2. Voor studenten die gestart zijn in 2008 en 2009
Alle bovengenoemde vakken, plus in jaar 2: Optica en optisch waarnemen (6 ects), als vervanging van Optisch waarnemen voor MNW (5 ects).

3. De eisen m.b.t. de inhoud van de masteropleiding Medical Natural Sciences
Deze worden vermeld in de OER van deze opleiding.