Algemene informatie

Woensdag 5 november 2014 zal het vijfde symposium van Studievereniging Mens plaatsvinden. Op deze dag zal het thema ‘Personalised Medicine’ centraal staan. De dag zal bestaan uit verschillende onderdelen, inclusief lunch. Tijdens de lunch zullen ook verschillende bedrijven aanwezig zijn. Meer informatie volgt.

Personalised Medicine is het aanpassen van de gezondheidszorg op individuele patiënten om de therapie/diagnose te optimaliseren. Het maakt gebruik van nieuwe of het aanpassen van oude methoden om de genetische factoren en leefomstandigheden die invloed hebben op een ziekte te identificeren. Hiermee wordt de mensheid opgedeeld in subgroepen op wie een bepaalde behandelmethode beter werkt dan de alternatieven.

Targeted Treatment and Personalised Problem Solving
Sprekers uit verschillende richtingen zullen iets vertellen over hun onderzoek dat aansluit bij Personalised Medicine. Op dit moment zijn er vijf sprekers gevonden en hiermee zijn alle sprekers bekend!:
– Prof. Dr. Hans Westerhoff vanuit het onderzoeksgebied systeembiologie.
– Prof. Dr. Albert van der Berg over lab-on-a-chip (nanotechnologie).
– Prof. Dr. Harry Hendrikse over het gebruik van de beeldvormingstechniek PET voor persoonlijkere geneeskunde.
– Dr. Jeffrey Beekman over op de persoon afgestemde therapie bij taaislijmziekte d.m.v. stamcelonderzoek.
– Dr. Anke-Hilse Maitland-van der Zee vanuit het onderzoeksgebied klinische farmacochemie of farmaceutische wetenschappen.

Ook is er al een dagvoorzitter aangewezen: Fijgje de Boer.

Bent u werknemer bij een bedrijf en zou u (of uw bedrijf) ons willen helpen met het realiseren van dit symposium. Neem dan contact op met symposiumcie[at]mens-vu.nl.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
Neuroscience Campus Amsterdam

AIMMS