Links

Mens
Mens op Facebook
ActiviteitenCommissie op Facebook
Studiereis
Mens op LinkedIn
Alumni op LinkedIn

Partners
VU Boekhandel
VU Amsterdam
Sportcentrum VU Amsterdam
Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems
Drukkerij Drukbedrijf.nl

Onderwijs
Blackboard
VU Net
Facultaire Studentenraad (fSr)
Roosters
Studiegids
Ad Valvas

Broertjesverenigingen
Aik – Natuur- & Sterrenkunde
Anguilla – Gezondheid & Leven
EOS – Sociale Wetenschappen
FSR – Facultaire Studentenraad FEW
GeoVUsie – Aardwetenschappen, Aarde en Economie & Geoarcheologie
Gyrinus natans – Biologie & Biomedische Wetenschappen
MFVU – Geneeskunde
Salus – Gezondheidswetenschappen
STORM – Wiskunde & Informatica
Subliem – Science, Bussiness and Innovation
VCSVU – Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen
VIB – Bewegingswetenschappen

Zusjesverenigingen
Life – Life Science & Technology, Delft
Variscopic – Klinsche Technology, Delft
GLV Idun – Levenswetenschappen, Groningen
Paradoks – Biomedische Technologie & Technische Geneeskunde, Enschede
Protagoras – Biomedische Technologie, Eindhoven