Over MNW

Algemene informatie over Medische Natuurwetenschappen
De driejarige bacheloropleiding is een multidisciplinaire opleiding, waarbij je de vakgebieden Natuurkunde, Scheikunde, Farmacochemie, Wiskunde, Informatica, Geneeskunde en Biologie combineert. Een unieke formule, want tot nu toe leverden onderzoekers uit de verschillende disciplines vaak afzonderlijk een bijdrage aan allerlei medisch onderzoek. De opleiding biedt een brede combinatie van exacte en medische vakken en is tegelijkertijd praktijkgericht. In het onderwijsprogramma staat dan ook steeds het medische vraagstuk centraal en worden natuurwetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden ingezet.

Het arbeidsperspectief voor afgestudeerde MNW’ers is gunstig. Dat heeft te maken met de snelle technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond de kwaliteit van leven, vergrijzing en in de gezondheidszorg. Actuele medische vraagstukken vereisen niet alleen biologisch-medische professionals, maar ook mensen die zich gespecialiseerd hebben op exact-natuurwetenschappelijk vlak, MNW-ers. Omdat je als MNW’er deskundig bent op het snijvlak van de exacte natuurwetenschappen en de medische wetenschappen, kun je veel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een baan bij het bedrijfsleven zoals onderzoeker in de farmaceutische industrie (Research & Development), ontwikkelaar van biomedische software of beleidsmedewerker binnen de gezondheidszorg. Voor meer informatie over de opleiding, klik hier.

Ontstaan van de studie
In 1998 is de Faculteit der Exacte Wetenschappen ontstaan als product van een fusieproces. Van begin af aan zijn er stemmen opgegaan dat de faculteit naast de bestaande disciplines ook een specifiek onderwijsprofiel zou moeten ontwikkelen. Eerder hadden zowel chemici als fysici al zitten broeden op het idee om een onderwijsverbinding te maken met de geneeskunde. Die ideeën kwamen nu prachtig bij elkaar: Medische Natuurwetenschappen. Een nieuwe interdisciplinaire opleiding op het grensvlak van de exacte natuurwetenschappen en de medische wetenschappen, een meerwaarde voor de gefuseerde bètafaculteiten.

Er werd een projectgroep in het leven geroepen om de kans van slagen van de nieuwe opleiding na te gaan en om te onderzoeken wat het arbeidsperspectief voor MNW-ers zou zijn. Nadat deze projectgroep een positief oordeel velde, raakte het project in een stroomversnelling. Het College van Bestuur gaf groen licht want de opleiding past ook prima in het profileringgebied van de Vrije Universiteit als geheel. Een curriculumcommissie ging aan de slag om het onderwijsprogramma voor te bereiden en een VPR-commissie boog zich over de kennisgeving van het ontstaan van Medische Natuurwetenschappen. Uiteindelijk werd Medische Natuurwetenschappen in het geboorteregister van opleidingen (CROHO) bijgeschreven. Een nieuwe studie was geboren.

Bachelor Medische Natuurwetenschappen
De bachelor MNW bestaat uit drie jaar. De eerste twee jaar bestaan bijna volledig uit verplichte vakken afgezien van een paar uitzonderingen,  na het 2e jaar veranderd dit en is er meer vrijheid om de studie naar eigen keus in te plannen. Veruit de meeste informatie over de opleiding en de opbouw hiervan is te vinden op de VU website:  informatie MNW

Het derde jaar: Minor & Stage
Het derde jaar kun je grotendeels zelf invullen. Een voorlichting hierover krijg je in het tweede jaar. Deze presentatie (uit 2013) over het derde jaar is hier te bekijken. Het eerste half jaar bestaat uit de minor. De minor is een vakkenpakket dat je zelf kunt samenstellen in overleg met de studieadviseur of een pakket dat al is samengesteld door de VU zelf. MNW biedt zelf ook een minor aan, deze heet Medische Beeldvorming. In de studiegids van biomedische beeldvorming is te vinden welke vakken te volgen zijn tijdens deze minor.

Na de minor volgt aan het einde van het jaar het Bacheloreindproject, waarbij je stage loopt in een van de verschillende richtingen van MNW. Bekijk de pagina over stages op deze site voor meer informatie hierover.

Master Medical Natural Sciences
Na het volgen van de bachelor MNW is er de mogelijkheid om de master Medical Natural Sciences (MNS) te volgen. Hierbij zul je dan een van de vier richtingen kiezen waarin je kunt afstuderen: Fysiologie, Moleculaire Klinische Diagnostiek, Medische Fysica of Fysica van Leven. De introductie presentatie, zoals gegeven in augustus 2013, voor alle nieuwe master studenten Medical Natural Sciences is hier te bekijken.

Na het volgen van een bachelor MNW en/of een master MNS zijn er vele verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Van werken in een onderzoeksomgeving tot werken in een klinische functie in het ziekenhuis of van werken voor een consultancy bureau tot werken voor de overheid. Afgestudeerde MNW’ers blijken op heel veel verschillende plekken terecht te komen, kijk eens voor de mogelijkheden op de vacature pagina of op de pagina over de verschillende career events die georganiseerd worden.