Samenwerking VU en UvA

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU, Zuidas) en de Universiteit van Amsterdam (UvA, Sciencepark) werken samen in onderwijs en onderzoek op het bèta gebied onder de naam Science in Amsterdam.

Dit is een samenwerkingsinstituut, en er zal dus geen volledige fusie komen. Bepaalde studies (Natuurkunde, Scheikunde) hebben een “joint degree” toegewezen gekregen, wat inhoud dat deze studenten een diploma van de VU en UvA gezamenlijk krijgen (maar je kan momenteel ook voor 1 van de twee kiezen). Voor de bacheolor Natuurkunde en Scheikunde en voor de Master Scheikunde zijn deze ‘gezamelijke opleidingen’ al gestart, voor het natuurkunde bachelor vind vrijwel alles (uitgezonderd keuzevakken ) op het Sciencepark plaats. Voor de Master Natuurkunde gaat de “joint degree” september 2016 van start.

Het Sciencepark en de Zuidas hebben beide hun eigen aandachtsgebieden. Voor het Sciencepark zijn dit: Quantum Universe, Complex Systems, Liquids and Matter, High-energy Astrophysics, and Star and Planet formation. Voor de Zuidas zijn dit: Physics of Light and Matter, Physics of Life and Physics of Energy. Het kan dus dat je naar het Sciencepark gaat voor je bachelor project (Complex Systems voornamelijk). Voor de rest zal het onderwijs op de Zuidas blijven plaatsvinden (Natuurkunde Prakticum mogelijk naar het Science Park), met name vanwege de sterke verbinding met het VUmc. In de Master Medical Natural Sciences worden er wel vakken op het Science Park of het AMC gegeven, ook kun je hier je minor- of majorproject doen.

Eind 2015 is er een samenwerkingsplan voor de afdeling Natuurkunde opgesteld, waar MNW/MNS deels onder valt (het eigenaarsschap wordt gedeeld met de afdeling Scheikunde). Deze kun je hier vinden. Ook is er een intentieverklaring naar de decaan Karen Marx gegaan.

In 2017 zijn de VU en UvA bezig met de beta-samenwerking. Hierbij zou informatiewetenschappen verhuizen naar het Science Park en zou aard en economie en aardwetenschappen van de VU naar het Science Park verhuizen. Bovendien betreft dit het natuurkunde practicum van MNW en SBI die ook zullen verhuizen. Alle adviezen en documenten omtrent deze samenwerking zijn hier te vinden: alle adviezen omtrent betasamenwerking