Stages

Op deze pagina kun je informatie vinden betreffende stages op bepaalde vakgebieden. Indien je oude of onjuiste informatie ziet, meld dit via het contactformulier. Gebruik dit ook om nieuwe stages te melden!

Weet jij niet waar je moet beginnen voor je stage? Kijk dan hier http://mens-vu.nl/?p=3642 om alle informatie te vergaren die nodig is.

Heb je toevoegingen of wil je ervaringen van (huidige) studenten lezen? In de Menskamer hebben we een stagebestand, waar je ideeën kunt opdoen. Heb je zelf al stage gelopen en wil je toekomstige studenten helpen? Vul dan het stageformulier in en dan komt binnenkort jouw ervaring in het stagebestand in de Menskamer!

Bachelorstages of masterstages op de VU (nog onder constructie)
Biomoleculaire wetenschappen
Fysica van leven
Medische Fysica (vaak op VUmc, Medische Technology of een andere afdeling zoals revalidatiegeneeskunde)
Medische Fysiologie
Moleculaire Klinische Diagnostiek

Research Internship Medical Physics
Neuromuscular contributors to ankle stiffness in children with Cerebral Palsy (CP); Sensitivity study

Stages bij bedrijven of instellingen buiten de VU

Binnen het bedrijf Eurocept zijn er twee stages aangeboden voor voornamelijk masterstudenten. Heb je interesse, mail naar extern@mens-vu.nl. 

2SaveMed (Eurocept)
Eurocept Pharmaceuticals beschikt over de rechten van een kleine temperatuurlogger (2SaveMed) ontwikkeld door Confrere Clinique. Deze logger meet -na activatie- volgens een bepaalde sequentie de temperatuur. De logger wordt bijgesloten in een doorzichtige sealed bag bij doorgaans dure medicatie. Indien de patiënt overlijdt, komt deze medicatie vaak terug in de sealed bag bij de ziekenhuisapotheker. Door de temperatuur curve uit te lezen en het zegel te controleren kan de apotheker besluiten tot het opnieuw uitleveren van de betreffende verpakking. Hierdoor wordt vermijdbare verspilling tegen gegaan. Daarnaast biedt de logger tal van mogelijkheden om vast te stellen of de medicatie -voor toediening- wel binnen de juiste temperatuur range is bewaard. Temperatuur kan een nadelig effect hebben op de werkzaamheid van medicatie. Het is mogelijk dat therapietrouwproblemen worden beïnvloed door verminderde effectiviteit ten gevolge van het niet juist bewaren van medicatie. Dit is reeds beschreven door Bart van den Bemt. Eurocept wil graag zoveel mogelijk ziekenhuisapothekers bekend maken met deze service. Denk maar eens na over interessante invalshoeken.

Reference Pricing (Eurocept)
In Europa zijn er verschillende prijs referentie systemen. Kort gezegd helpen deze systemen de lokale overheden bij het controleren van de prijzen van geneesmiddelen (European Reference Pricing). Elke land heeft een eigen systeem waarbij voor wat betreft de prijs van een geneesmiddel naar een aantal referentielanden wordt verwezen. Via verschillende berekeningen komt men tot de vaststelling van een maximale prijs in een land in een bepaalde periode. In de tijd worden deze prijzen her berekend op vaste tijdstippen waarna de nieuwe prijzen weer worden vastgesteld. Kortom een systeem waarbij de prijs van een geneesmiddel in land 1 een gevolg heeft voor de max prijs van datzelfde middel in land 2. Eurocept zou graag beschikken over een model dat na invoer van prijs data uit landen voorspeld kan worden wat de gevolgen zullen zijn voor de prijs van hetzelfde middel in andere landen. Op basis daarvan kan er gericht Europees prijsbeleid worden gevoerd en kan de launch volgorde goed worden gekozen. De stageopdracht zou er uit bestaan om een dergelijk model te ontwikkelen en te testen.

Links
Nederlands Kanker Instituut Amsterdam
UMC Utrecht
Sanquin
CNCR Amsterdam

Crossbeta biosciences
Er zijn verschillende studieprojecten beschikbaar binnen dit bioscience bedrijf waar je terecht kan komen als MNW’er.
1)     Het stabiliseren en karakteriseren van andere oligomeren dan αSynuclein and Aβ. Hierbij valt te denken aan: pTau, IAPP of een andere vorm van Aβ (bv. 1-40).
2)     Het ontwikkelen van functionele cellulaire testen voor onze gestabiliseerde oligomeren.
3)     Het ontwikkelen van een high throughput screenings assay met een van onze reeds gestabiliseerde oligomeren .
4)     Het opschalen van ons oligomeer productie proces
Meer informatie? Klik hier.

Merck/MSD in Oss
Bij dit bedrijf kun je terecht voor een stage in de richting van biomolecular sciences, drug discover & safety en zelfs meer in de fysische richting! Je kunt dan denken aan:
– scheidingsmethodes (LC en CE)
– immunoassays (ELISA), Biacore, gel electroforese en western blotting
– glycosyleringsanalyse
– massa spectrometrie
– biofysische methodes (CD, AUC, IR, MALLS, deeltjesanalyse)
Heb je vragen? Je kunt contact opnemen met Corné Stroop (corne.stroop[at]merck.com).

Amolf
AMOLF doet fundamenteel onderzoek in vier thema’s met grote potentie voor technologische innovaties: Nanofotonica, Moleculaire Biofysica, Systeem Biofysica en Photovoltaics. Op AMOLF werken circa 140 wetenschappers in 17 onderzoeksgroepen. Door de relatief kleine omvang van de organisatie is er veel interactie, zowel professioneel als sociaal, tussen de verschillende onderzoeksgroepen en de ondersteunende afdelingen. Binnen het Systeem Biofysica thema werkt AMOLF aan moleculaire biofysica en systeembiofysica. Het werk draagt bij aan een fundamenteel begrip van de wijze waarop levende systemen opereren en brengt belangrijke toepassingen op het gebied van gezondheid en voeding met zich mee. Daarnaast werken de onderzoekers aan het ontwerpen van nieuwe functionele materialen.
Meer info over hun research of over beschikbare internships?

Stages in het buitenland
Mocht je interesse hebben om stage te lopen in het buitenland en wil je ideeën opdoen, dan raden we je aan om even in het stagebestand van Mens te kijken om te oriënteren. Een selectie hiervan is een hele tijd geleden in dit bestand gezet.

Een andere site met veel leuke stages (vooral Duitse) kun je hier vinden.