Ereleden en leden van verdienste

Van harte gefeliciteerd! De ereleden en leden van verdienste die op de ALV van 2 oktober besproken zijn, zijn inmiddels ‘officieel’. Wat deze mensen nou precies voor onze vereniging betekent hebben? Hieronder lichten we het graag even voor je toe. Tevens willen we je bij deze nogmaals attenderen op de ‘ereledenborrel’, welke speciaal is ingericht voor het feliciteren van de nieuw aangestelde ereleden en leden van verdienste. Deze borrel zal plaatsvinden op vrijdag 30 november, we hopen je dan te zien!

 

Ereleden

Rob Heethaar

Rob Heethaar heeft samen met Pim Mager aan de wieg van MNW gestaan en onmisbaar geweest bij de oprichting van MNW. Rob was afdelingshoofd bij Fysica en Medische Technologie (FMT) in het VUmc en zag direct de meerwaarde van de studie MNW. Vanuit zijn positie heeft hij grote invloed gehad op de ontwikkeling van Medische Fysica binnen MNW, maar hij heeft ook meegedacht over de verdere invulling. Zijn vele contacten in Delft, Twente en Eindhoven hebben tevens een goede bijdrage mogen leveren aan MNW.
Rob heeft jarenlang vol enthousiasme het vak Inleiding MNW gegeven, waarmee hij voor veel studenten hét gezicht van MNW was. De sterke connectie tussen het VUmc en de studie MNW is te danken aan hem. Deze onmisbare band en grondlegging van de studie hebben een erelidmaatschap dan ook meer dan verdient!

 

Theo Faes

Theo kennen we vandaag de dag als docent van een groot aantal vakken binnen de MNW bachelor én master, maar hij is bovenal erg geïnteresseerd in de studenten.

Theo is vanaf de oprichting betrokken geweest bij MNW. Hij was in het begin de rechterhand van Rob Heethaar en eveneens werkzaam op de afdeling FMT. Theo heeft er onder andere voor gezorgd dat studenten MNW in aanmerking zouden komen voor het NVKF certificaat.  Zijn rol is zeker in de latere jaren toegenomen en hij denkt actief na over de opleiding en over de voorlichting. Binnen de voorlichting zien we hem bijvoorbeeld al enkele jaren op de bachelorvoorlichtingsdag. Ook is Theo sinds 2010 betrokken bij de opleidingscommissie als voorzitter.

De betrokkenheid van Theo komt daarnaast tot uiting in de vele taken die hij op zich heeft genomen. Coördinator van de leerlijn Medische Fysica en aanspreekpunt voor stages en persoonlijke planning van masterstudenten. Theo heeft niet alleen heel erg veel gedaan, hij doet nog steeds erg veel en altijd zeer betrokken.

 

Leden van verdienste

Arna van Engelen

Arna staat bij oud-leden vooral bekend om haar enthousiasme, hiermee heeft zij Mens jarenlang verblijd.

Naast veel commissie-werk (redacCie, soCo, archiefCie) heeft Arna de vereniging ook vanuit het bestuur verder geholpen. In 2005 was ze vicepenningmeester en in 2006 penningmeester. Met deze bestuurservaring heeft zij later nieuwe besturen bijgestaan in de KasCie. Zoals ze zelf zegt functioneerde ze in die tijd als noodlijn voor de penningmeesters.

Een groot goed voor Mens is de studiereis die nu om het jaar wordt georganiseerd. Arna heeft hiervoor, op idee van Bram Prevo, een groot deel van de oprichting van stichting studiereizen MNW (ssMNW) voor haar rekening genomen. Na de oprichting is zij ook voorzitter van de eerste reis naar Zwitserland geweest.

 

Danique Barten

Danique is al sinds het begin van haar studie actief bij Mens. De grootste mijlpunten zijn haar vicevoorzitterschap in 2010 en het voorzitterschap in 2011. Zij heeft zich daarnaast met veel energie ingezet voor de AC, de RedacCie en de SportCie. Ook is Danique in 2012 en 2013 betrokken geweest bij het bestuur vanuit de Raad van Advies.

Bovendien heeft Danique ook tweemaal geholpen een nieuw bestuur samen te stellen. Het bestuur van 2012 en 2014 zijn mede door de inzet van Danique tot stand gekomen.

Bewonderenswaardig is vooral dat zij zich niet alleen inzet op het moment dat het haar uitkomt, maar ook vooral wanneer Mens haar nodig heeft. De SollicitatieCommissie van 2013 (die het bestuur van 2014 heeft samengesteld) is hier een goed voorbeeld van.

 

Edith van de Vijver

Edith heeft in de beginjaren van Mens een grote rol gespeeld binnen de vereniging. Zij heeft onder andere in twee verschillende besturen gezeten. In het bestuur van 2003 was zij vicepenningmeester en commissaris boeken en in het bestuur van 2014 was zij vicesecretaris. Naast haar bestuurstaken was zij ook belangrijk in verschillende commissies. Zo is de Activiteitencommissie onder haar leiding uitgegroeid tot een commissie die veel verschillende activiteiten organiseerde.

Daarnaast heeft Edith ook veel betekend voor de financiële administratie binnen de vereniging. De Activiteitencommissie kreeg een eigen kas en boekhouding, waarbij de begroting binnen een jaar groter was dan die van het bestuur. Maar na haar jaren in het bestuur heeft ze ook nog verscheidene jaren in de KasCie gezeten en haar betrokkenheid en feeling voor Mens komt misschien wel het beste tot uiting in het feit dat ze ook als alumnus nog in de KasCie bleef en veel penningmeesters heeft geholpen.

 

Jan Korporaal

Jan zijn betrokkenheid bij Mens begon bij het opzetten van de eerste Menssite. In 2002 nam hij in het bestuur plaats, als commissaris IDEE-week en in 2003 was Jan de eerste voorzitter van Mens die ook daadwerkelijk MNW studeerde. Onder zijn leiding is MNW een serieuzere en professionelere studie geworden die niet langer onder de vleugels van Farmaceutische Wetenschappen viel.

Ook is Jan lang betrokken geweest bij de Anthropos. Vanaf de tweede uitgave heeft hij bijna twee jaar lang de layout voor zijn rekening genomen, evenals het schrijven van enkele serieuzere stukken. Tevens heeft Jan deel uitgemaakt van de eerste Familiedagcommissie, de Weekend- en sollicitatiecommissie. Jan is ook betrokken geweest bij voorlichting&PR.

Toen er in 2006 een alumni-vereniging in het leven geroepen werd, kwam Jan op met de naam OMA. Iets waar we vandaag de dag nog altijd met plezier gebruik van maken. Tot slot is Jan tot op de dag van vandaag nog altijd bereikbaar voor tips, adviezen en commentaar.

 

Marcel van ‘t Hoff

Het gratis kopje koffie hebben Mensleden te danken aan Marcel van ‘t Hoff. Maar niet alleen dit heeft hij bedacht en doorgevoerd, ook het water dat uit de kraan stroomt en de actieve leden dag hebben we aan hem te danken.

In 2003 was Marcel vice-secretaris in het bestuur en in 2004 voorzitter. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de FotoCie, de lustrumcommissie, de KasCie en de eerste SymposiumCie.

Marcel heeft ook bijgedragen aan de contacten met verschillende sponsoren van Mens. Hij is mede verantwoordelijk voor het sponsorcontract met Organon wat Mens in de beginjaren ontzettend heeft geholpen. Ook heeft hij gezorgd voor de sponsor Kick FM, door te zeggen dat zij dit radiostation altijd luisteren. Met als gevolg dat uit de speakers van de Menskamer een half jaar lang het geluid van Kick FM te horen was.

 

Sjoerd Vos

Sjoerd Vos heeft het geld bij elkaar kunnen sprokkelen om de eerste studiereis te verwezenlijken. Als penningmeester van het eerste bestuur van SSMNW toonde hij zijn inzet voor de vereniging.

Zijn doorzettingsvermogen blijkt wel uit het feit dat hij zich 5 jaar lang in de OLC heeft ingezet voor de inhoud van de studie. 5 jaar lang betekent heel veel vakken geëvalueerd en veranderd. Iets wat door de studievereniging zeer gewaardeerd mag worden.
Daarnaast heeft hij in zijn tijd binnen de vereniging 2 bestuursjaren gedaan, in de lustrumcommissie gezeten, zich ingezet voor de FotoCie en de symposiumcommissie. Hier zijn heel wat uurtjes van zijn tijd in gaan zitten.

In 2012 heeft Sjoerd nog geholpen met de vernieuwing van de statuten. Deze verdienste valt niet meer binnen zijn tijd van lidmaatschap, maar toont des te meer hoe begaan hij is met Mens. Hij is nog steeds bereikbaar voor hulp en advies. Dit is wat maakt dat wij denken dat Sjoerd zich buitengewoon heeft ingezet voor de vereniging.