Voorwaarden afstuderen

Wil een bachelorstudent op 31 augustus afstuderen, dan gelden de volgende voorwaarden:

DatumBeschrijving
15 mei Begin diploma aanvraag, via vunet formulier.
1 juni Is in principe de laatste gelegenheid waarop de student de definitieve conceptversie van de bachelorscriptie kan inleveren bij u als begeleider.
15 juni Deadline voor diploma aanvraag
15 juni Dit is de uiterste datum waarop u de student laat weten of de scriptie een voldoende of een onvoldoende krijgt. Wordt de scriptie met een onvoldoende beoordeeld, dan heeft de student nog tot 30 juni om aan de hand van de feedback correcties aan te brengen.
30 juni Dit is de uiterste datum waarop de student de scriptie moet hebben ingeleverd bij u als begeleider. Wordt de scriptie later ingediend, dan bent u niet verplicht deze na te kijken.
15 juli Dit is de uiterste datum voor u als docent om het cijfer voor de scriptie door te geven aan het onderwijssecretariaat.
20 juli Student ontvangt van het onderwijssecretariaat een email over de stand van zaken.

 

Wil een masterstudent op 31 augustus afstuderen, dan gelden de volgende voorwaarden:

DatumBeschrijving
1 juliis in principe de laatste gelegenheid waarop de student de definitieve conceptversie van de masterscriptie in kan leveren bij u als begeleider.
Levert de student de scriptie later dan afgesproken in, dan bent u als begeleider niet verplicht deze na te kijken.
15 augustusdit is de uiterste datum voor u als docent om het cijfer van de scriptie door te geven aan het onderwijssecretariaat. Dit is belangrijk om te weten als u andere afspraken maakt met de student over het inleveren van de scriptie.

 

Zodra de bul is aangevraagd bij de Centrale Studenten administratie (CSA), ontvang de masterstudent hierover uiterlijk 15 september en de bachelorstudent uiterlijk 15 augsustus, bericht van het onderwijssecretariaat van de faculteit. In deze email staat ook nadere informatie over bijvoorbeeld het aanvragen van een afstudeerverklaring en de buluitreiking. De datum van de buluitreiking wordt via VUnet bekend gemaakt.