Opzet scriptie

Tijdens een stage hou je alles bij en schrijf je een verslag, genaamd een scriptie. Hiervoor geldt dat de opzet per stage wat verschilt en dat je dit ook van tevoren goed moet afstemmen met je begeleider. Verder geldt dat je ook de voertaal in de bachelor goed moet afstemmen.

Wel is hier een mogelijke opzet voor een scriptie te vinden