Ereleden en leden van verdiensten der S.V. Mens

S.V. Mens kent verschillende Ereleden en de Leden van verdiensten. Beiden hebben veel waarde voor S.V. Mens en hebben zich uitzonderlijk ingezet voor de vereniging.

Ereleden zijn hen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Wat dit precies betekent is ter beoordeling aan de ALV die ze benoemd. Het erelidmaatschap is buitengewoon eervol en zeer uitzonderlijk. De Ereleden zijn van oorsprong geen lid van Mens en worden dit pas met hun erelidmaatschap.

Leden van verdiensten zijn leden die zich tijdens hun lidmaatschap buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Ook dit wordt beoordeeld door de ALV die ze benoemd.

Op dit moment telt S.V. Mens 3 Ereleden en 11 Leden van Verdiensten.