Leden van verdiensten

Leden van verdiensten zijn leden die zich tijdens hun lidmaatschap buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Ook dit wordt beoordeeld door de ALV die ze benoemt. Op dit moment telt S.V. Mens 11 leden van verdiensten:

Niels Jonker
Niels is een oprichter en de eerste voorzitter van Mens. Hij komt vanuit scheikunde.
Joran Beckman
Tevens een oprichter en de eerste penningmeester van Mens. Ook hij komt vanuit scheikunde en heeft ook VCSVU een aantal jaar binnen het bestuur versterkt. De foto komt er hopelijk nog bij.
Jesse Meijers
Ook Jesse is een oprichter van Mens en komt vanuit informatica. In zijn bestuursjaar was hij vicesecretaris en commissaris introdagen.
Casper Sneekes
Casper is ook een van de oprichters en kwam net als Jesse vanuit informatica. Hij was penningmeester en commissaris introdagen.
Jeroen Brink
Jeroen komt vanuit wiskunde om Mens op te richten en was de secretaris in het eerste bestuur.
Jan Korporaal
Jan heeft de eerste Menssite opgezet en heeft deeluitgemaakt van het bestuur 2002 en 2003 als commissaris IDEE en voorzitter. Tevens was hij de eerste voorzitter die MNW studeerde. Onder zijn leiding is MNW een serieuzere en professionelere studie geworden die niet langer onder de vleugels van Farmaceutische Wetenschappen viel.

Daarnaast heeft hij in vele commissies deelgenomen en de naam van het OMA bedacht.
Edith van de Vijver
Edith heeft deelgenomen in het bestuur van zowel 2003 als 2004, waarbij zij de functies vice-penningmeester, commissaris boeken en vice-secretaris heeft vervuld. Daarnaast heeft ze de Activiteitencommissie laten uitgroeien tot de commissie die het vandaag de dag is.

Tevens heeft Edith veel betekend voor de financiële administratie binnen de vereniging, zo kreeg de AC een eigen kas en boekhouding.

Ze is nog jaren na haar bestuursjaar betrokken geweest bij de KasCie.
Arna van Engelen
Naast veel commissie-werk heeft Arna de vereniging ook vanuit het bestuur verder geholpen. In 2005 was ze vice-penningmeester en in 2006 penningmeester. Met deze bestuurservaring heeft zij later nieuwe besturen bijgestaan in de KasCie.

Verder heeft Arna een grote rol gespeeld bij het opzetten van ssMNW.
Sjoerd Vos
Sjoerd heeft het voor elkaar gekregen om financieel de eerste studiereis rond te krijgen.

Daarnaast heeft hij 5 jaar deel uitgemaakt van de OLC en tevens twee besturen en vele commissies.

In 2012 heeft hij nog geholpen bij de vernieuwing van de statuten, wat al buiten zijn tijd van lidmaatschap viel.
Marcel van ’t Hoff
Marcel heeft veel dingen bedacht en gerealiseerd waaronder de gratis koffie, stromend water en de actieve ledenavond. Dit zijn dingen waar we nu nog steeds heel veel gebruik van maken.

In 2003 was Marcel vice-secretaris in het bestuur en in 2004 voorzitter. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor meerdere commissies.

Tevens heeft Marcel bijgedragen aan contacten met sponsoren en sponsorcontracten in de beginjaren van Mens.
Danique Barten
Danique heeft deel uitgemaakt van de besturen 2010 en 2011 als vice-voorzitter en voorzitter. Daarnaast heeft ook zij zich hard ingezet voor vele commissies, waaronder de Raad van Advies.

Bovendien heeft Danique ook tweemaal geholpen een nieuw bestuur samen te stellen. Het bestuur van 2012 en 2014 zijn mede door de inzet van Danique tot stand gekomen.
Annelinde Buikema

Annelinde Buikema heeft zich heel breed voor de vereniging ingezet. Er zou bijna gevraagd kunnen worden, "Wat heeft Annelinde niet gedaan?". In het bestuur van 2013 was Annelinde voorzitter waar ze bekend stond om haar planningen maken. Niet alleen voor haarzelf, maar voor elk bestuurslid. Ze heeft ook nog een bestuursjaar in 2014 gedaan als Commissaris Onderwijs & Voorlichting.

Annelinde heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel wat ervoor zorgde dat ze zich vaak nog net even een stapje extra inzette. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is terug te zien in haar keuze om nog een bestuursjaar te doen, aangezien er te weinig aanmeldingen waren. In dit bestuursjaar heeft zij zich ingezet voor het onderwijs en de voorlichting van Medische Natuurwetenschappen. Ook deze functies heeft zij met veel zorg vervuld. Met drie jaren in de RvA kan gesteld worden dat Annelinde al vijf bestuursjaren zeer betrokken is bij S.V. Mens.

Daarnaast heeft Annelinde drie jaar lang in de AlmanakCie gezeten waaronder één jaar als voorzitter. Maar ook was ze betrokken in de AC, WeekendCie, LustrumCie, IT-Cie en SymposiumCie. Verder was ze actief in de Opleidingscommissie voor tenminste drie jaar, was ze meeloopbegeleider en studentvoorlichter.

Wat extra speciaal is, is dat Annelinde de functie Voorlichter van MNW in samenwerking met de opleiding zelf gecreëerd heeft. Daarnaast heeft ze met deze functie als Voorlichter van MNW ook nog de allereerste matchingsdag vormgegeven. Deze functie heeft ze met hart voor MNW en voor S.V. Mens vervuld en het blijkt enorm zinvol en succesvol te zijn.

Verder was Annelinde bijna altijd aanwezig bij evenementen van de studievereniging, maar ook vanuit de studie zoals bij voorlichtingsdagen en introducties voor eerstejaarsstudenten. Ze was vaak te vinden in de Mens-kamer en stond altijd voor de vereniging en andere mensen klaar om te helpen of om bij te springen.
Stijn Sonneveld

Stijn Sonneveld heeft veel voor de vereniging betekend. Zo heeft hij twee bestuursjaren gedraaid, namelijk in bestuur 2013 als penningmeester en in bestuur 2014 als vicevoorzitter, vicepenningmeester en penningmeester AC. Hij wordt gezien als de drijvende kracht binnen deze besturen, waar hij ook veel tijd in het continueren van S.V. Mens geïnvesteerd heeft. Zo was hij de draagkracht in bestuur 2014, waar veel moeite was om een nieuw bestuur te vinden. Daarnaast heeft hij meegeholpen met nieuwe impulsen binnen commissies te geven.

Stijn wordt gekoppeld aan de volgende specialiteiten: rustig blijven, kunnen reflecteren op het moment en iets vanuit meerdere perspectieven bekijken. Stijn was altijd de persoon die goed kon relativeren en daardoor de rust binnen een bestuur of commissie bewaarde.

Over commissies gesproken, daar heeft Stijn zich ook in uitzonderlijke mate ingezet. Hij heeft vijf jaar lang in de AC gezeten, vier jaar lang in de RedacCie waar hij ook twee jaar lang voorzitter is geweest, drie jaar lang in de SymposiumCie. Daarnaast heeft hij in 2011 de Familiedag georganiseerd en de geslaagde studiereis naar Japan. Hij was daarnaast op bijna alle activiteiten, waardoor hij veel mensen kent en hij een erg belangrijke factor was voor het binden van leden binnen S.V. Mens.

Toen Stijn afgestudeerd was en wegging van de VU, bleef hij betrokken bij S.V. Mens. Hij was lid van de KasCie van bestuur 2016 en nu ook van bestuur 2017, terwijl hij al niet meer in Amsterdam studeert en woont. Hij heeft een nieuwe opzet van het maandoverzicht en de streeplijsten gemaakt voor de AC, waar tot op heden gebruik van wordt gemaakt.
Marjolein Schimmel

Marjolein heeft zich gedurende langere tijd, vanaf 2009 tot en met 2015, intensief ingezet voor de vereniging. Marjolein is vanaf het begin van haar studie meteen actief geworden bij S.V. Mens. Ze nam direct plaats in verschillende commissies, waaronder de eerstejaarscommissie, die toen pas net was opgezet.

In 2010 heeft ze geholpen de GalaCie op te zetten en het allereerste gala van S.V. Mens te organiseren. Naast het opzetten van de GalaCie heeft ze ook de AlmanakCie helpen oprichten en heeft ze de FotoCie nieuw leven ingeblazen nadat deze dreigde te verdwijnen. In 2011 heeft Marjolein deelgenomen aan het bestuur als vice-secretaris, waarbij ze haar bestuursjaar heeft verlengt in 2012 als voorzitter van een bestuur bestaande uit vier mensen.

Haar betrokkenheid bij S.V. Mens is hierbij erg naar voren gekomen, want ondanks de drukte door het lage aantal bestuursleden was ze in deze jaren ook nog actief binnen de Tripcie, heeft ze intensief geholpen met de carrièredag, heeft ze de Mens-Battle voor het eerst leven ingeblazen en is het toch gelukt om de statutenwijziging er doorheen te krijgen. Hierdoor konden studenten binnen de gehele VU toen lid worden van S.V. Mens en viel dit breder dan alleen de studie Medische Natuurwetenschappen. Zo konden ook studenten van de toen nieuwe studie 'Interdisciplinary Science' opgenomen konden worden bij S.V. Mens. Voor het wijzigen van de statuten heeft zij zeker een centrale rol gedragen.

Marjolein heeft naast haar bestuursjaren ook veel commissiewerk gedaan en heeft veel professionaliteit meegebracht bij de wijzigingen van de statuten en tevens de moeilijke beslissing om iemand uit het bestuur te zetten, terwijl het aantal al gering was.

Na haar actieve jaren bij S.V. Mens bleef Marjolein een steun en toeverlaat voor verscheidene commissies en besturen, onder andere als RvA. In 2015 heeft ze nog deelgenomen in de LustrumCommissie, nadat ze dit in 2010 al eerder had gedaan. Dat ze na 6 jaar nog steeds deelnam in een commissie om op die manier te helpen, getuigt van haar betrokkenheid bij S.V. Mens.

Marjolein heeft in de jaren dat zij lid was bij S.V. Mens erg veel gedaan voor de vereniging en is zeker een drijvende kracht geweest achter de successen van verschillende activiteiten.